Mage: Dark Materials

S03E05 - New York Stories

Ebeltoft hadde en uke med singleslipp og pr kampanjer i sosiale media. Det hele ble avsluttet med en konsert i central park.
Vi fulgte etter et lead til The Weeping Moon Foundation, der Alexander Fairweather er leder. Ebeltoft gikk inn under påskudd å investere i Foundationen. Noe ble avtalt.

Comments

Tbird

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.